Kali Sikaran Internasjonal

KALI SIKARAN har sine røtter i Filippinene og de sørøstasiatiske landene. Dette er representert av fysisk evne og krigerånd hvor utøveren trener både kroppen og sinnet til å håndtere ulike typer utfordringer. Høy grad av selvtillit kommer fra å vite hvem du er og hvordan du vil reagere i enhver situasjon, og når du kan stå opp for dine verdier ved å gjøre det rette, av de rette grunner, til rett tid vil din indre tillit være åpenbart for andre. Dette er representert av vårt motto «Selvforsvar med tillit.»

Kali Sikaran er bygget opp rundt seks grunnleggende områder (eller teknikkategorier) som er tett sammenvevd, organisert etter rekkevidde eller attributtblanding. De tekniske prinsippene er vanlige på alle områder og gir deg en sterk og funksjonell base for selvforsvar. Funksjonalitet er viktigere enn form og hver elev vil få hjelp til å finjustere sine ferdigheter for deres egenskaper (størrelse, styrke, utholdenhet osv.).

Når du blir mer avansert, legges noen ekstra områder til treningsplanen. Disse områdene er basert mer på kunst enn på rent selvforsvar, som Espada y Daga, trening med sverd og kniv.

Dobbel Stokk

Singel Stokk

Daga

Kadena De Mano

Panatukan

Dumog

L